Bệnh viện phụ sản nhi Đà Nẵng

Giới thiệu ngân hàng sữa mẹ

Ngân hàng sữa mẹ cung cấp sữa mẹ đã qua thanh trùng cho những trẻ có thể trạng yếu mà mẹ ruột không thể cung cấp sữa cho con. Các bà mẹ đang nuôi con bú tình nguyện hiến tặng sữa mẹ sẽ được sàng lọc để đảm bảo nguồn sữa hiến tặng an toàn. Tiếp theo, sữa mẹ hiến tặng sẽ được xử lý, lưu trữ và phân phối theo một quy trình nghiêm ngặt để đảm bảo tiêu chuẩn an toàn và chất lượng. Sữa mẹ hiến tặng thanh trùng cung cấp nguồn dinh dưỡng phù hợp và có giá trị miễn dịch cao cho trẻ sinh non, bệnh lý. Hiến tặng sữa mẹ là góp phần cứu sống các trẻ sơ sinh thiếu may mắn này.

Đọc thêm
3000 trẻ em tại Đà Nẵng cần sữa hiến tặng hàng năm

Quy trình hoạt động

Ngân Hàng Sữa Mẹ là một dịch vụ được thiết lập để kêu gọi sữa mẹ từ những bà mẹ hiến tặng sữa, thu thập Sữa Mẹ Hiến Tặng, và sau đó xử lý, sàng lọc, lưu trữ và phân phối nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể của trẻ sơ sinh để trẻ có sức khỏe tối ưu.

Nhiệm vụ của một Ngân hàng Sữa mẹ là thúc đẩy và hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ bằng việc cung cấp sữa mẹ hiến tặng an toàn với chất lượng cao cho những trẻ sơ sinh cần sữa mẹ nhưng không được bú sữa mẹ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Ngân hàng Sữa mẹ đã xây dựng một quy trình hoạt động cùng với bảy nguyên tắc bảo đảm sự an toàn và công bằng cho các trẻ cần được hiến tặng sữa.

Đọc thêm