Ngân hàng sữa mẹ thuộc Bệnh viện Từ Dũ

Bệnh viện Từ Dũ là bệnh viện chuyên ngành sản – phụ khoa và sơ sinh hạng nhất thuộc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, được Bộ Y tế phân công hỗ trợ hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản 32 tuyến y tế cơ sở từ Đà Nẵng đến Cà Mau.

Trong gần 70.000 ca sinh hàng năm tại Bệnh viện Từ Dũ, Khoa Sơ sinh đã tiếp nhận, chăm sóc và điều trị cho hàng nghìn trẻ sơ sinh non tháng với các bệnh lý đi kèm cần nguồn sữa mẹ để đáp ứng nhu cầu “dinh dưỡng điều trị”, hỗ trợ cho quá trình hồi phục. Đây là một trong những cơ sở thực tiễn để Bệnh viện Từ Dũ xây dựng chiến lược thành lập và vận hành ngân hàng sữa mẹ đạt chuẩn quốc tế cho khu vực phía Nam.

Ngân hàng Sữa mẹ của bệnh viện Từ Dũ, là một đơn vị trực thuộc Khoa Sơ sinh, trong giai đoạn thành lập có sự hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính từ:

Alive & Thrive là một sáng kiến toàn cầu nhằm cứu sống, ngăn ngừa bệnh tật, đảm bảo sự phát triển khỏe mạnh của bà mẹ và trẻ em. Từ năm 2009 đến 2014, A&T thúc đẩy sự cải thiện nhanh chóng trong chất lượng chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ ở những khu vực rất khác nhau bao gồm Ethiopia, Bangladesh, Việt Nam. Năm 2014, A&T bắt đầu mở rộng hoạt động ở Burkina Faso, Ấn Độ, Nigeria, và khu vực Đông Nam Á, mở rộng hoạt động bao gồm dinh dưỡng sản phụ, trẻ vị thành niên, thúc đẩy dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (MIYCN) thông qua lồng ghép vào chương trình nông nghiệp và bảo trợ xã hội. Hiện tại A&T đang sử dụng mạng lưới rộng khắp của mình để thúc đẩy nâng cao năng lực ở các quốc gia Châu Phi và Châu Á, chia sẻ sáng kiến, công cụ và bài học kinh nghiệm ra toàn cầu. A&T được quản lý bởi FHI 360 với tài trợ từ Quỹ Bill & Melinda Gates và các nhà tài trợ khác.