Lưu ý: Chỉ dành cho những bà mẹ đã trở thành người hiến sữa của Ngân hàng sữa mẹ:

  1. Đã qua quá trình sàng lọc.
  2. Đã được đào tạo vệ sinh trong vắt trữ sữa.
  3. Đã có mã code

Lưu ý: Các dòng đánh dấu (*) là thông tin bắt buộc